Terug naar overzicht

Enabling (as) the next generation software developers

Door Ruben Verheyen

AllPhi Culture

Oct 2022

Wij zijn allemaal AllPhi. Ieder van ons maakt deel uit van het grote geheel en kan vanuit z’n eigen positie z’n steentje bijdragen. En wanneer we er bewust mee omgaan kunnen we als consultants actief de missie van AllPhi omzetten in de praktijk. Althans, dat is mijn overtuiging… Ik nam de tijd om er even over te filosoferen.

De missie

Ik vroeg me af hoe ik, of wij als consultants, zelf de missie van AllPhi kunnen uitdragen: een missie die AllPhi al enkele jaren in de verf zet en waaraan steeds hard gewerkt wordt intern.

De overhead (= ondersteunende afdelingen binnen AllPhi, zoals Administratie, Sales, Fleet, …) is dagelijks bezig met ‘enablen’: de praktische zaken om het professionele leven van ons als consultants zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. Van aanwerving tot het vinden van een geschikte klant, het regelen van een bedrijfswagen, alle administratieve rompslomp en persoonlijke ondersteuning. Het wordt ons allemaal uit handen genomen zodat we ons kunnen focussen op onze favoriete bezigheid: software ontwikkeling.

Ook het management is bezig met enablen. Denk bijvoorbeeld aan het aansturen van de overhead-teams en het bepalen van de koers die AllPhi uitgaat. En ook rechtstreeks, zoals bv de coaching tussen de RUM en de consultant. 

Maar hoe zit nu voor ons, consultants? Hoe kunnen wij de missie van AllPhi in de praktijk realiseren, in onze dagelijkse bezigheden? 

Integer en respectvol met elkaar omgaan 

We werken dagelijks samen met onze collega’s, hetzij AllPhi-collega’s, hetzij collega’s bij de klant. Je kan je collega’s dagelijks enablen door op een respectvolle en begripvolle manier met hen om te gaan, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, skillset, … 

Een meer senior collega is bvb misschien niet up to date wat betreft de laatste ontwikkeling op gebied van de laatste nieuwe javascript-frameworks. Een jongere collega heeft mogelijk nog niet de expertise om zelfstandig een project van A tot Z op te leveren. Sta me toe om even te duiden dat de verschillen tussen deze twee personen, met hun verschillende ervaringsniveaus, logisch zijn en bovendien volkomen normaal. Door dit als consultant met eender welk ervaringsniveau te aanvaarden van elkaar begrijp je mekaar. Zowel de sterke kanten als de mankementen die je kan aanvullen met je eigen capaciteiten. Waardeer dus je collega om wie die is, in plaats van te minachten om wie die niet is. We zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje.

Mentoring 

Mentoring is ook een vorm van elkaar enablen en kan een aantal vormen aannemen.

Het best gekende voorbeeld is een developer met meer ervaring die een junior developer begeleidt in zijn dagelijkse bezigheden.

Bijvoorbeeld de alom gekende code reviews zijn een manier van mentoring. Door een kritische blik en positieve dialoog kunnen de reviewer en ook de developer van de code leren van elkaar. Jawel, dat werkt in twee richtingen. De reviewer kan leren door de code te analyseren. De developer kan leren door de feedback omdat z’n code tegen het licht gehouden wordt door iemand die er met een meer ervaren blik naar kijkt.

Ik gaf eerder al het voorbeeld van een junior die mogelijk beter op de hoogte is van de recentste technologieën. Dat voorbeeld kan hier ook dienen. Hij kan de senior wegwijs maken als een technologische keuze gemaakt moet worden.

Mentoring kan dus op alle niveaus en in alle richtingen helpen om elkaar te enablen.

Een helpende hand  

“In nood kent men zijn vrienden.” En dat geldt ook voor collega’s. Productieprobleem? Deadline in zicht? Stress voor een presentatie? In de knoop met een technische analyse? 

Het zou kunnen dat het niet direct of zelfs helemaal niet mogelijk is om te helpen, maar gewoon al aandacht hebben voor je collega’s en enige empathie aan de dag leggen kan al een mentale ruggensteun bieden. 

Denk aan een luisterend oor bieden, of een korte peptalk aan het koffieapparaat. Hier zit het hem in de kleine dingen, soms volstaat het zelfs gewoon om even mee na te denken. Een tijd geleden vertrouwde een AllPhi-collega me toe dat hij met een probleem zat. Na even te praten heb ik hem aanbevolen met z’n rechtstreekse leidinggevende bij AllPhi te overleggen.

Oplossingsgericht denken 

Fouten maken we allemaal. Gelukkig maar, want je kan er altijd uit leren. Maar een fout hoeft niet persé een probleem te betekenen. Het is de kunst om niet bij de pakken neer te blijven zitten, of te berusten in hetgeen dat misloopt. Daar heeft niemand iets aan. Jij niet, de klant niet en je collega’s niet. Probeer altijd oplossingen te zoeken. Het zorgt voor een positieve vibe in het team die op zijn beurt aanstekelijk zal werken. Oplossingsgericht denken is misschien geen rechtstreekse manier van enablen, maar beschouw het als een zaadje dat je plant om te enablen op lange termijn.

Sta open voor enabling 

AllPhi wil enablen, op alle niveau’s, maar het is aan ons als consultants om er ook voor open te staan. Sta open voor een uitgestoken helpende hand. Sta open voor constructieve feedback en ga er mee aan de slag.   Maak eventueel gebruik van het aanbod aan opleidingen dat AllPhi ter beschikking stelt.    

Enable het management 

Om ons te kunnen enablen moet AllPhi weten wat er ons op het hart ligt, waar de pijnpunten zitten die verbeterd kunnen worden, waarmee men aan de slag kan. De feedback die van ons als consultants komt is een belangrijke vinger aan de pols, zoals de kanarie in de koolmijn. Gebruik je kritische geest en geef op gepaste manier feedback. Een concreet voorbeeld is een feedbackmoment tijdens AllPhi-personeelsvergaderingen, waar we worden gestimuleerd om eerlijke feedback te geven. Brainstormen rond flipcharts zorgt er elke keer weer voor dat het management van AllPhi kan voelen wat er leeft in de organisatie en waarmee ze rekening moeten en kunnen houden. En als je liever niet in groep je input geeft is er nog altijd de ideeënbus op ons intranet. Zelf heb ik al ervaren dat de deur en de mailbox van iedereen open staat. 

Conclusie 

“Enablen” is voor mij geen “management term”, of iets dat enkel voor de overhead geldt en al zeker geen hol marketingbegrip. We doen het dagelijks, vaak zonder het te beseffen. We enablen zelf vaker dan we zouden denken.

We kunnen zelf op een constructieve manier de missie mee omzetten in de realiteit in onze dagelijkse bezigheden als developers, iedereen op zijn/haar eigen niveau. 

En door er bewust mee om te gaan kunnen wij als consultants actief mee de missie van AllPhi uitdragen naar de wereld van morgen waarin we leven, liefhebben en werken. 

Application Logging – “That warm fuzzy blanket for when production doesn’t behave” Thumb

Door Steven Hillaert

Nov 2023

Application Logging – “That warm fuzzy blanket for when production doesn’t behave”

Whenever I see a codebase that has logs, I feel safe. Because when things start to break, I know I’ll have data to help me fix it.

.NET MAUI, a bright and shiny new bit of technology Thumb

Door Mathias Peene

Aug 2022

.NET MAUI, a bright and shiny new bit of technology

What’s my next experience with MAUI? I’m probably going to continue playing around with the MonkeyFinder application, just to get to know the framework ...

.NET Core .NET Standard
Mijn eerste keer op Techorama Thumb

Door Mathias

Jun 2022

Mijn eerste keer op Techorama

2 dagen, 121 sprekers en een stuk of 1500 IT professionals onder één dak. Techorama in één zin. Maar valt Techorama in één zin samen te vatten? Ik vrees ...

AllPhi Culture
Cache primary btn default asset Cache primary btn hover asset Cache white btn default asset Cache white btn hover asset