AllPhi ontvangt voor volgende projecten financiële steun van ESF

ESF PROJECT 8285: “Opleidingen in bedrijven”

Met deze opleidingen willen we de kwaliteit van de instroomtrajecten waarborgen, maar we willen ook dat de begeleidende medewerkers deze rol op een comfortabele manier kunnen opnemen.

Vorming: introductie

 • Coaching en communicatie
 • Werkveld MVO, arbeidsbemiddeling & PmAb
 • Leermodellen en opbouw leertraject
 • Teamdynamiek & leidinggeven
 • Evaluatie technieken

ESF PROJECT 8190: “Duurzame loopbanen”

De diversiteit aan toeleiders en instroommodellen brengt het nodige administratieve werk met zich mee. Allphi wenst een éénduidig model te hanteren dat breed toegankelijk is. Dit zal uitgewerkt worden in een draaiboek.

Om dit te realiseren volgende acties voorzien we

 • Analyse huidige administratieve verwachtingen bij de verschillende instroom trajecten
 • Planning instroomtrajecten 2019 (in overleg met betrokken medewerkers)

De opmaak van

 • Trajectplan oriëntatiefase instromers (in overleg met betrokken medewerkers)
 • Documenten (inschrijvingsdocumenten, observatie & evaluatie,…)
 • Intern administratief draaiboek
 • Interne en externe communicatie

ESF PROJECT 8285: “Opleidingen in bedrijven”

Met deze opleidingen willen we de kwaliteit van de instroomtrajecten waarborgen, maar we willen ook dat de begeleidende medewerkers deze rol op een comfortabele manier kunnen opnemen.

Vorming: introductie

 • Coaching en communicatie
 • Werkveld MVO, arbeidsbemiddeling & PmAb
 • Leermodellen en opbouw leertraject
 • Teamdynamiek & leidinggeven
 • Evaluatie technieken

ESF PROJECT 8190: “Duurzame loopbanen”

De diversiteit aan toeleiders en instroommodellen brengt het nodige administratieve werk met zich mee. Allphi wenst een éénduidig model te hanteren dat breed toegankelijk is. Dit zal uitgewerkt worden in een draaiboek.

Om dit te realiseren volgende acties voorzien we

 • Analyse huidige administratieve verwachtingen bij de verschillende instroom trajecten
 • Planning instroomtrajecten 2019 (in overleg met betrokken medewerkers)

De opmaak van

 • Trajectplan oriëntatiefase instromers (in overleg met betrokken medewerkers)
 • Documenten (inschrijvingsdocumenten, observatie & evaluatie,…)
 • Intern administratief draaiboek
 • Interne en externe communicatie